Saur yuk saurrr :D

Friendship 28.8.09

Dialog Dua Pribadi

Fairy Tale 25.8.09

KOMUNIKASIP! like this! :D

Daily 23.8.09

: ') (' :

Love Story 20.8.09

YOGYAKARTA!

Daily 16.8.09

"-"

Komunikasi 9.8.09